Zrealizowane zakupy grupowe

  Rok 2017  
  Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych styczeń 2017r.
  Grupowy zakup certyfikatów podpisu kwalifikowanego sierpień 2017r.
  Dostawa rękawiczek chirurgicznych i diagnostycznych sierpień 2017r.
  Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych lipiec 2017r.
  Dostawa środków kontrastowych lipiec 2017r.
  Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) maj 2017r.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej  
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup antybiotyków  
  Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych  
     
  Rok 2016  
  Dostawa antybiotyków  
  Grupowy zakup energii elektrycznej