Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych, dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu;
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 3. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 1-7;
 4. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Postępowanie:
  – w części: 1, 3, 5, 6, 8, 10-13, 15, 16, 18, 19, 21-36, 38-41, 43, 44, 46, 47, 49-55, 57-73, 75, 77, 79-82, 84-91
  i 93-106 – zostało zakończone wyborem oferty;
  – w części: 2, 4, 7, 9, 14, 17, 20, 37, 42, 45, 48, 56, 74, 76, 78, 83, 92 – zostało unieważnione.

Termin składania ofert upłynął w w dniu 29.11.2019 r. o godz. 10:00